Web Analytics
Startpagina | DISCLAIMER en CONTACT
U bevindt zich hier: Startpagina » Uittips » ACHTERHOEK

KASTELEN in de ACHTERHOEK 1

KASTELEN en LANDGOEDEREN
PAGINA 1 van 2
Kastelen - pag. 1 - daar bent u nu
Kastelen - pag. 2: klik hier

*bron o.a. Stichting Geldersch Landschap en Kastelen (zie weblink op pagina 2)

Kasteel Huize Ruurlo - Orangerie in RUURLO

Foto: Eigen foto kasteel Ruurlo

 
KASTEEL HUIZE RUURLO - ORANGERIE in RUURLO KASTEEL HUIZE RUURLO - ORANGERIE
Stapeldijk 1
Postbus 9
7260 AA Ruurlo
Telefoon (0573) 421 499
Fax (0573) 453 744

Het kasteel Ruurlo is door zijn ligging als een van de fraaiste van ons land aan te merken. Het kenmerkt zich niet door bijzonder hoge ouderdom; toch moet op deze locatie in de middeleeuwen een huis hebben gestaan. De naam Ruurlo luidde oorspronkelijk Roderlo en reeds vroeg komen personen met de naam Van Roderlo voor. Het kasteel dateert grotendeels uit de 16e en 17e eeuw en is opgetrokken in verschillende bouwstijlen. Het is een geheel door grachten omgeven bakstenen huis, waarvan het middendeel uit de 16e eeuw en de aansluitende vierkante toren met renaissancevormen uit 1572 stamt. Het oostelijk deel is uit de 18e eeuw en de vierkante smalle toren aan de zuidkant uit de 17e eeuw.
Orangerie zaal
Vroeger stonden hier 's winters de decoratieve beplanting in potten, zoals sinaasappelbomen, om deze over te houden. Hedendaags is dit de mooiste zaal van de Achterhoek om stijlvol te feesten. De zaal heeft een vrije overspanning en is minstens 8 meter hoog. Vanuit deze zaal kijkt u direct op het kasteel en in de schitterende Engelse kasteeltuin. De zaal (220 m2) is voor allerlei doeleinden geschikt.

VOOR MEER INFORMATIE KLIK HIER
 

Havezate 't Velde in WARNSVELD

Foto: J. van der Zeyden

 
HAVEZATE HUIS 't VELDE in WARNSVELD HAVEZATE HUIS ‘t VELDE
Trouwlocatie in Warnsveld en Politie-academie
Rijksstraatweg 127
Warnsveld
Telefoon (0575) 580 000

De historie van deze unieke Avezathe gaat terug tot ver voor de 16e eeuw. Onlangs is het huis helemaal gerenoveerd. Rond de splitsing van de wegen naar Vorden en Lochem liggen ten zuiden van het huis ’t Velde weilanden en akkers die omringd worden door hoog opgaand loofbos en lanen. Het huis zelf ligt binnen de oude grachten, die verder een bosje en de oude moestuin omringen en in verbinding staan met de Berkel. In de weilanden achter het huis staan enkele mooie groepen dikke eiken en beuken. Daar stroomt ook de Berkel, nu gekanaliseerd, maar met een oude meander niet ver van ’t Velde.
De geschiedenis van ’t Velde begint in de Middeleeuwen. In 1326 wordt ’t Velde voor het eerst genoemd, als Gelders leen met Hendrik van Suderaes als eigenaar.
In 1692 brak een belangrijke periode aan. In dat jaar werd Arnold Joost van Keppel, reeds eigenaar van De Voorst, eigenaar van ’t Velde. Hij nam het landgoed op in de parkaanleg van De Voorst. De onlangs herstelde zichtlijn tussen De Voorst en ’t Velde benadrukt de historische relatie tussen beide landgoederen. De huidige weg naar Vorden is eveneens in die tijd aangelegd als zichtlaan in de as van het koetshuis. Van Keppel herstelde het huis en betrok net als op De Voorst de architect Daniel Marot bij de inrichting.
In de kelder van het huidige huis zijn ton- en graatgewelven gevonden, resten van een klein middeleeuws huis. Het middengedeelte van het huis dateert uit de 16de eeuw.
 

KASTELEN in de ACHTERHOEK 1

Prachtige beukenlaan op 't Velde in WARNSVELD

Foto: K. Dansen

Huis Aerdt in HERWEN

Foto: Monumentenzorg - Zeist

 
HUIS AERDT in HERWEN HUIS AERDT
Trouwlocatie in Herwen
Molenhoek 2
Herwen
Telefoon (0316) 249 104

Het huidige Huis Aerdt is de opvolger van het middeleeuwse slot Ter Cluse, dat kort voor 1600 werd verwoest. Dit slot stond ten zuidoosten van het huidige huis. In 1646 kocht Walraven van Steenhuys het kasteelterrein en enkele jaren daarna werd begonnen met de bouw van het nieuwe huis Aerdt. Dit huis was in 1657 gereed. Vanaf dat jaar was Aerdt Gelders leen. Van het geslacht Van Steenhuys vererfde het huis in 1722 op het geslacht Van Hugenpoth en in 1881 op het geslacht Van Dorth tot Medler.
Met zijn opvallend hoge schilddak heeft het eenvoudige huis eerder een Westfaals dan een Nederlands uiterlijk. Sinds de bouwtijd zijn weinig aanpassingen aan het huis gedaan. Alleen het interieur en oorspronkelijke kruisvensters werden in de 18de en 19de eeuw aangepast. Opvallend is de open galerij die de linker zijvleugel vormt. De getorste houten kolommen die het dak dragen, hebben nog steeds hun oorspronkelijke paarsrode kleur. Deze galerij verbindt het hoofdgebouw met een lage, vierkante toren. Aan de rechterzijde wordt het voorplein begrensd door het koetshuis. Bij de restauratie in 1962-1969 werden de zandstenen kruisvensters en de zandstenen deuromlijsting weer teruggebracht. Aan de achterzijde werden drie secreetkokers gereconstrueerd. De restauratie van het koetshuis werd in 2003 voltooid.
Van het oorspronkelijke interieur was door de leegstand en oorlogsschade weinig bewaard gebleven. Allen een grote haardplaat met het wapen van prins Maurits was in het huis achtergelaten. De nog deels aanwezige balklagen van moer- en kinderbinten werden tijdens de restauratie hersteld. Er zijn toen enkele nieuwe interieuronderdelen in oude stijl ingepast, zoals de deuren, de trap en een tegelvloer van Naamse steen en marmer. In de voormalige keuken is een 17de-eeuwse schouw geplaatst, afkomstig van ’t Velde, die daar tijdens de restauratie niet kon worden gehandhaafd. Bij de inrichting kon gebruik worden gemaakt van stukken afkomstig uit de familie Van Hugenpoth tot Aerdt: meubels en een reeks familieportretten. Behalve portretten van de familie Van Hugenpoth zijn het portretten van de aanverwante families Glauwe en Van Rhemen. Samen met portretten van de familie Van Voorst tot Voorst en aangetrouwden en een aantal meubels vormen zij een passende aankleding van de hoofdverdieping van het huis.
Vanaf 1881 werd het huis niet meer bewoond. Kort daarna ging het over in handen van de familie De Kuyper. In de Tweede Wereldoorlog was het door Duitse troepen bezet en heeft het zware schade opgelopen. In 1961 werd het huis met de galerij, het torentje en het voorplein door de familie De Kuyper aan Geldersche Kasteelen overgedragen. In 1968 werd de noordelijke zijvleugel (het koetshuis) verworven.
Huis Aerdt is in gebruik als bezoekerscentrum voor het natuurontwikkelingsgebied De Gelderse Poort. We willen het huis toegankelijk maken en de rol die het in de geschiedenis van de Gelderse Poort heeft gespeeld laten zien.
Tekst ontleend aan: Website Gelderse kastelen-Mooi Gelderland

VOOR MEER INFORMATIE KLIK HIER
 

Huis De Ehze in ALMEN

Foto: K. Dansen

 
LANDGOED DE EHZE in ALMEN Landgoed De Ehze
Hogenkampsweg 2
7218 BT Almen
Telefoon (0575) 433 903
Mobiel 06 - 48662761
Huis De Ehze kan niet bezichtigd worden; er is een zorgcentrum in gehuisvest.

Het parkbos van De Ehze vormt een opvallend element in dit verder vrij open gedeelte van het Berkeldal. De beslotenheid van De Ehze en de doorkijkjes naar het omringende landschap vormen een aangenaam contrast.
In de geschiedenis van De Ehze volgen afbraak en wederopbouw elkaar voortdurend op. De Ehze werd omstreeks 1300 gesticht door een tak van het geslacht Van Heeckeren. Van de in die tijd ontstane havezate zijn geen restanten bewaard gebleven. In 1610 liet Evert van Lintelo tot de Marsch De Ehze herbouwen, dat hij in 1595 had geërfd van zijn oom. Het resultaat oogstte veel bewondering en werd beschreven als ‘wegens zijne weytsheid meer gelijkend op een vorstelijke dan op een edelmanswoning’. Everts zoon Willem van Lintelo heeft De Ehze in 1647 opnieuw herbouwd. Het is Christiaan Carel van Lintelo die besloot De Ehze te verbouwen en te moderniseren. Het bestek werd in 1730 getekend. Vervolgens kwam de buitenplaats in handen van de Van Ripperda’s van Vorden en de Van Pallandts van Keppel. Nadat in 1812 Jan Derk Langenberg eigenaar was geworden, braken slechte tijden aan voor De Ehze. Tal van kostbaarheden uit huis en park werden verkocht, waaronder het fraaie toegangshek dat nu landgoed Het Medler bij Vorden siert. Het huis werd goeddeels afgebroken en het bos grotendeels geveld.
In 1831 werd het landgoed verkocht aan Arnout baron van Zuylen van Nyevelt, die het herstel ter hand nam. Van het herstelde huis resten sinds 1917 alleen de kelders, waarop D.J. van den Honert in 1918 de huidige villa in Engelse landhuisstijl liet bouwen, naar plannen van A.J.Jansen. Het interieur is uitgevoerd in de in die tijd vaker toegepaste ‘oud-Hollandse’ stijl, waarbij ook authentieke, 17de-eeuwse interieuronderdelen zijn toegepast.

VOOR MEER INFORMATIE KLIK HIER
 

KASTELEN in de ACHTERHOEK 1

Huis De Voorst in EEFDE

 
HUIS DE VOORST in EEFDE HUIS DE VOORST
Binnenweg 10
7211 MA Eefde
Telefoon (0575) 545 454
Fax (0575) 513 505

De Voorst is een gevarieerd cultuurlandschap, waar bos, cultuurgrond en boerderijen elkaar afwisselen. Er zijn statige lanen, schilderachtige laantjes, bosvijvers, weidepoelen, houtwallen en solitaire bomen en boomgroepen. In het terrein en aan veel van deze elementen is de historische aanleg nog duidelijk te herkennen.
Het huidige huis De Voorst heeft een middeleeuwse voorloper gehad. In 2002 zijn op enkele honderden meters ten zuiden van het huidige huis in de bodem de resten daarvan aangetroffen. Omdat ze dicht onder de oppervlakte liggen wordt getracht dit perceel in overleg met de pachter van bouwland om te zetten in grasland, zodat de kans op beschadiging van deze historische resten wordt verkleind.
De Voorst behoorde tot een ring van havezates rond Zutphen, maar was lange tijd van geringe betekenis. Daar kwam verandering in toen het in de 16de eeuw overging in handen van het geslacht Van Keppel. In 1692 verwierf dat ook het aangrenzende ’t Velde.
Het hoogtepunt in de geschiedenis van het landgoed vormt de bouw van huis De Voorst en de aanleg van park en tuinen rond 1695 door Arnold Joost van Keppel. Van Keppel was al op jeugdige leeftijd in de gunst gekomen van koning-stadhouder Willem III, die de bouw van het huis mede financierde en er over enkele vertrekken kon beschikken.
Arnold Joost van Keppel, landadel van niet al te rijke komaf, werd door zijn vader te werk gesteld als page aan het hof van Koning-Stadhouder Willem III, die op zijn gloednieuwe paleis Het Loo te Apeldoorn resideerde. De machtige Koning-Stadhouder, getrouwd (geweest) met Mary Stuart (zij stierf in 1692) en daardoor koning van Engeland, viel voor Van Keppel en het werd zijn meest intieme vriend. Daarom kon Arnold Joost van Keppel, inmiddels Graaf van Albemarle, Baron van Ashford en Markgraaf van Bury, in 1695 aan de architecten van Het Loo, Roman en Marot, de opdracht geven om het majestueuze paleisje "Huis De Voorst" (een replica van Het Loo) te laten bouwen op het landgoed van zijn voorouders te Eefde.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE HISTORIE KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE OVER HET HUIDIGE GEBRUIK KLIK HIER
 

Scholtenboerderij Hesselink in RATUM-WINTERSWIJK

Foto: K. Dansen

 
SCHOLTENGOED HESSELINK in RATUM-WINTERSWIJK SCHOLTENGOED HESSELINK
Ratum-Winterswijk
De boerderij is niet te bezichtigen.

Hesselink wordt voor het eerst met zekerheid genoemd in 1423. In dat jaar verkocht Jacob van Hekeren zijn goed Hesselinc in Ratum aan het Stift te Vreden. Hesselink groeide in de loop der tijd uit tot een groot en welvarend scholtengoed. Omstreeks 1750 kochten Lubbert Hesselink en zijn vrouw Martha Laerberg de havezate Ravenhorst van de laatste heer van Ravenhorst, Joost Hendrik van Asbeck. Havezates werden bewoond door landadel (de scholten hoorden niet tot de adel). In de 17de en 18de eeuw was de landadel in de omgeving van Winterswijk in financiële moeilijkheden gekomen, waardoor ze zelfs het recht verloor om als leden van de ridderschap deel te nemen aan de Land- en Kwartierdagen. Waarschijnlijk hielden ze er een te luxe levensstijl op na om te kunnen meedoen met de veel rijkere adel in de westelijke Achterhoek. De vier havezaten in Winterswijk werden één voor één door de scholten opgekocht.
Bij de havezate hoorde ook een aantal goederen, waaronder Bonnekink (Het Bönnink), Hulsen, Freriks, DeGroote Maete, Bergerbosch, Wesselstede en een molen, waardoor ook het maalrecht overging naar Hesselink. Het maalrecht bracht vaak meer op dan de pacht van verscheidene boerderijen samen. Bovendien verschafte een molen veel invloed: elke boer, hoe zelfvoorzienend ook, moest graan laten malen voor zijn dagelijkse brood.
De financiële lasten van het landgoed waren echter dermate zwaar dat Lubbert Hesselink het niet bij elkaar kon houden en delen moest verkopen. Zijn zoon Lubbert Derk Jan Hesselink en zijn vrouw Josina Kossink wisten de havezate echter weer min of meer compleet op hun naam te brengen. Na dit echtpaar viel het scholtengoed geleidelijk uit elkaar. Vooral de invoering van het Burgelijk Wetboek in 1838, dat bepaalde dat niet meer de oudste zoon alles erfde maar de erfenis onder alle kinderen verdeeld moest worden, was hier debet aan.
Hesselink is een goed voorbeeld van een gaaf bewaarde scholtenboerderij. Door het blokvormig uitgebouwde voorhuis heeft de boerderij een T-vormige plattegrond. Het voorhuis vormt het woongedeelte, terwijl het bedrijfsgedeelte in het langgerekte achterhuis en het nevenhuis is ondergebracht. Aan de rechterzijgevel is een nevenschuur aangebouwd. De boerderij is in 1852 gebouwd. In 1909 vond een ingrijpende verbouwing plaats en werd het voorhuis toegevoegd.

In de voorgevel zijn zes smeedijzeren muurankers aangebracht die de initialen vormen van de bouwheer en zijn echtgenote: H(endrik) J(an) B(oeijink) J(ohanna) G(erdina) H(esselink). Zowel Boeijink als Hesselink zijn bekende scholtenfamilies in de omgeving van Winterswijk. Verder valt de gevel op door het witte pleisterwerk, onder meer in de vorm van speklagen.
Het belangrijkste doel bij het beheer is het in stand houden van de cultuurhistorische waarden van het scholtengoed, met gebouwen, landbouwgronden, bossen en houtwallen. In de zomer van 2005 is op de deel van het scholtengoed Hesselink het initiatief genomen om de boerderij een nieuwe bestemming te geven. Op de deel spraken Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Woningcorporatie De Woonplaats en zorginstellingen Siza Dorp Groep en Estinea met elkaar over de kansen om de boerderij met respect voor de historie een nieuwe bestemming te geven .
Na een eerste verkenning van de mogelijkheden en gesprekken met de gemeente Winterswijk ondertekenden de initiatiefnemers in januari 2006 een intentieovereenkomst. Doel : komen tot het daadwerkelijk ontwikkelen en uitvoeren van het plan om scholtengoed Hesselink een nieuwe bestemming te geven .

VOOR MEER INFORMATIE KLIK HIER
 

KASTELEN in de ACHTERHOEK 1

Eén of meerdere dagen in de regio?

Uittips

Website informatie