Web Analytics
Startpagina | DISCLAIMER en CONTACT
U bevindt zich hier: Startpagina » Uittips » Buurtplaatsen

Brummen 3

Gemeente BRUMMEN

Er zijn 3 pagina's over BRUMMEN
Dit is PAGINA 3 van 3
PAGINA 1
PAGINA 2
PAGINA 3- daar ben u nu
Er zijn een aantal pagina's over de bij BRUMMEN horende dorpen en kernen

INFO over de DORPEN en KERNEN van BRUMMEN

Andere informatie dan over Brummen?

BUURTBUS BRUMMEN-ZUTPHEN

Ontdek de oude voetpaden van Brummen

Uit folder Vrienden van Brummen 1998

BRUMMEN in enkele oude prentbriefkaarten

De Ambachtstraat in vroeger tijden

De Ambachtstraat is op deze foto geplaveid met klinkers en reeds voorzien van trottoirs. De Ambachtstraat is de belangrijkste winkelstraat van het het toenmalige en hedendaagse Brummen.
Veel karakteristieke panden zijn helaas onder de slopershamer terecht gekomen; over de sfeer van de vervangende nieuwbouw zijn de meningen wat verdeeld.

Bondshotel 't Kromhout op de Markt

Hotel 't Kromhout plm. 1880

KLIK OP FOTO VOOR VERGROTING Foto: Archief Foto Brouwer, Brummen

't KROMHOUT is rond 1850 gebouwd als herenhuis. In 1852 werd het pand verhuurd aan een zekere mevrouw Smit, die er een badinrichting vestigde. Op 2 september 1871 werd het pand verkocht, waarna er een hotel/cafe/restaurant in gevestigd werd.
In 1914 komt de eigenaar door een noodlottig ongeval om het leven, waarna het pand nog diverse keren van eigenaar verwisselde.
In het pand was, aan de zijde van de Maarten Putstraat, vele jaren een depot van de Geldersche Tramwegen gevestigd.
Momenteel wordt het pand verbouwd tot appartementencomplex.

Brummen 3

RESTAURANTS in BRUMMEN

De Arnhemsestraat vroeger...

De ARNHEMSESTRAAT (vroeger de Dierenscheweg).
Karakteristiek voor het dorp Brummen zijn de herenhuizen en villa's uit het laatste kwart van de 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw aan de Arnhemschestraat (op de foto nog zonder trottoirs), de Zutphensestraat en de Dwars-Allee, nu de Burgemeester De Wijslaan.
Verspreid over de bebouwde kom staan enkele zeer grote villa's en landhuizen.

Voormalige burgemeesterswoning Beau Sejour

HUIZE BEAU SEJOUR lag vroeger aan de Dwars-Allee, maar de straat heet nu de Burgemeester De Wijslaan.
Het pand is jaren bewoond geweest door de burgemeester van Brummen, graaf Van Limburg-Stirum. Na zijn vertrek werd er in het huis een hotel gevestigd, hotel Bellevue. Na enige tijd veranderde dat in pension Sweda.
Toen het pand leeg kwam te staan, legden krakers beslag op de villa. Rond 1982 werd, na langdurige onderhandelingen tussen verschillende eigenaars en krakers, het pand opgeknapt en voorzien van appartementen met eigen toilet en douche.
Het fraaie torentje staat op deze foto nog op een houten constructie; die werd echter door brand verwoest, waarna men de kap van het torentje heeft laten zakken op de stenen ondertoren.

Het vroegere schaduwrijke Marktplein

HET MARKTPLEIN heeft in de loop van de tijd veel veranderingen ondergaan. Voor 1902 werd het Marktplein omzoomd door statige lindenbomen. In 1902 werden deze vervangen door kastanjebomen, die in de eind negentiger jaren van de vorige eeuw omgehakt werden ten behoeve van de renovatie van het Marktplein.
De eerste muziektent op het plein is in 1912 gebouwd in opdracht van muziekvereniging Amicitia.
Men nam deze muziektent op 2 mei 1912 in gebruik en deze heeft dienst gedaan tot 1926; de muziektent werd verplaatst naar Eerbeek.
Op dezelfde plaats verrees voor een bedrag van zo'n 900 euro de huidige muziektent.

Het uit 1911 stammende Jachthuis Het Leusveld

Jachthuis Het Leusveld

KORTE HISTORIE VAN JACHTHUIS HET LEUSVELD

Het huis Het Leusveld werd gebouwd in 1911 naar een ontwerp van architect Heuvelink als jachthuis door de Twentse textielbaron Nairac. Het huis werd door hem niet bewoond, doch alleen als logies voor zijn gasten gebruikt bij jachtpartijen.

Voor 1911 stond er alleen een boerderij, die met 63 hectare grond in 1904 door dr. J.W.C. Goethart, verkocht was aan de eerder genoemde Nairac.

In nog oudere stukken vinden we als eigenaar jonkheer J.W.C. van Vrijberghe (eveneens eigenaar van de Koppelenburg), die het bezit in 1876 aan Goethart verkocht. In het bordes zijn de familiewapens van de families Nairac en zijn echtgenote Van Borssele aangebracht.

Brummen 3

In 1921 kwamen zowel jachthuis als de uitgestrekte terreinen eromheen in handen van de bosbouwer G.E. Beker, wiens familie er woonde tot 1962. Reeds in 1956 werd het landgoed aangekocht door de levensverzekering RVS. Het in verval geraakte huis ging betere tijden tegemoet toen het gehele landgoed, met overheidssteun, in 1971 werd aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Het thans 180 hectare grote landgoed is gedeeltelijk natuurreservaat, waar onder andere reeën en haviken verblijven. Een terrein met ongekende rijke fauna en flora ! Het jachthuis zelf werd in 1973 verpacht aan de kunstschilder Henk Peeters (inmiddels is de heer Peeters overleden), die het in oude luister heeft gerestaureerd. Mede ten behoeve van alle buurtbewoners en passanten draait menj eens per zes dagen de oude klok op.

B&B in BRUMMEN 1

Het oude NS-station van Brummen

Bron: Wichor Bramer

HET VOORMALIGE STATION van Brummen, gefotografeerd vanaf de kant van de Engelenburgerlaan.
Brummen was omstreeks 1865 een in hoofdzaak agrarische gemeenschap. Verder was er een kleine middenstand en woonden er nogal wat notabelen "in ruste". In die tijd kwam de spoorlijn Arnhem-Zutphen in bedrijf en werd Brummen opgenomen in de dienstregeling. Vele boeren en groot-grondbezitters waren in verband met grondverlies minder blij met de komst van de trein.
Het stationsgebouw was een ontwerp van architect Van Brederode (type S.S. klasse 5). Aanvankelijk bestond het uit een laag hoofdgebouw met weinig accomodatie. Reeds in 1868 kreeg het pand een tweede wachtlokaal. Latere wijzigingen hebben plaatsgevonden in 1914. Het middendeel kreeg er ter verbetering van de woonruimte van de stationschef een etage erbij. Door onder andere automatisering raakte het stationsgebouw overbodig. De verkoop van plaatsbewijzen werd gestopt.
Nadat het station in 1968 werd gesloten is het in 1970 gesloopt. Een erg eenvoudig houten gebouwtje is er voor in de plaats gekomen; deze is inmiddels ook alweer verdwenen.
(Bron: Brummen in grootmoeders tijd/Straalman-Robben)

Meer over BRUMMEN - 3 pagina's met informatie

Brummen -pagina 1
Brummen - pagina 2
Pagina 3 - daar bent u nu

Andere informatie - klik op uw keuze

Brummen 3

Website informatie